dona roşu

Man at Sunset

english translation

Man at Sunset

original Romanian poem

Om În Amurg

Acum sunt un om în amurg,
Fugi în munþii tãi, cãprioarã,
Nu mai râvnesc sã-þi sãrut buzele
A doua oarã, a treia oarã.

Acum sunt un om în amurg.
Pieri din juru-mi, viclean bancher,
N-am ce sa mai fac cu aurul tãu,
Aurul n-are trecere în cer.

Fiece zi are amurg,
Fiece zi are ºi zori.
Toamna via e plinã de struguri,
Primavara numai de flori.

Acum sunt un om în amurg,
Ora amiezii a fost dulce, dulce.
În cuibul ei din fulgi de zãpadã,
Luna s-a dus sã se culce.

 

The Fourth Horse

english translation

The Fourth Horse

original Romanian poem

Al Patrulea Cal

Băieţandru fiind călare umblam,
Pe un cal alb, ca al Sfântului Gheorghe.
Calul n-avea aripi, eu n-aveam suliţă,
Dar ucideam balauri verzi ca Sfântul Gheorghe.
Întocmai ca Sfântul Gheorghe ucideam balauri.

Când mi-a mijit mustaţa, călare prin lume
Pe un cal porumbac mă plimbam.
Calul n-avea aripi, eu n-aveam aripi,
Dar săream amândoi peste munţi,
Peste ape . . . Tineri! . . . Tineri eram! . . .

Mai târziu am umblat pe-un cal murg.
Cum îi mai scăpărau potcoavele!...
Vino, fată ochioasă, spuneam
Femeilor oacheşe ce le’ntâlneam,
Calul meu are şeaua de aur.

Acum stau lângă drum, aştept lângă drum
Să-mi vină al patrulea cal.
Cum va fi al patrulea cal?
Aripi va avea al patrulea cal,
Negru va fi al patrulea cal . . .
Negru . . . Negru ca smoala . . .

 

The Days, The Days

english translation

The Days, The Days

original Romanian poem

Zilele, Zilele

Nu ştiu cum au fost zilele mele,
Dar până la una au ars, au ars.
Cenuşa lor mi-a rămas în palmă
A venit vântul şi-a risipit-o —
Peste grădini înflorite a risipit-o.

Nu ştiu cum au fost nopţile mele,
Dar până la una s-au topit,
Ca zăpezile iernii s-au topit.
A deschis gura pământul, gura,
Şi până la una le-a înghitit.

Nu ştiu cum a fost dragostea mea,
Poate dulce a fost, poate amară.
Poate-a durat o viaţă, poate numai o seară.
Timpul viclean a adus-o pe aripi,
Timpul viclean a venit şi-a luat-o.

Nu ştiu cum va fi moartea mea,
Dar n-o să vrea să fie blajină.
Prea am dorit-o, prea am urât-o,
Prea am chemat-o ca s-o alung,
Prea am chemat-o . . .

 

Zaharia Stancu

Zaharia Stancu (1902 – 1974) is a celebrated Romanian writer. His novels—Barefoot, The Gypsy Tribe, Crazy Forest, and The Gamble with Death—have been translated into many languages. His poetry, which he wrote all his literary life, gained its greatest acclaim in his later years, and is distinguished by the simple beauty of its diction and its focus on human mortality and aspirations. Stancu’s novels and poems, like those of Thomas Hardy, are complementary parts of an arresting literary vision.

 

 

Syndicate content