man at sunset

Man at Sunset

english translation

Man at Sunset

original Romanian poem

Om În Amurg

Acum sunt un om în amurg,
Fugi în munþii tãi, cãprioarã,
Nu mai râvnesc sã-þi sãrut buzele
A doua oarã, a treia oarã.

Acum sunt un om în amurg.
Pieri din juru-mi, viclean bancher,
N-am ce sa mai fac cu aurul tãu,
Aurul n-are trecere în cer.

Fiece zi are amurg,
Fiece zi are ºi zori.
Toamna via e plinã de struguri,
Primavara numai de flori.

Acum sunt un om în amurg,
Ora amiezii a fost dulce, dulce.
În cuibul ei din fulgi de zãpadã,
Luna s-a dus sã se culce.

 

Syndicate content