om în amurg

Man at Sunset

english translation

Man at Sunset

original Romanian poem

Om În Amurg

Acum sunt un om în amurg,
Fugi în munþii tãi, cãprioarã,
Nu mai râvnesc sã-þi sãrut buzele
A doua oarã, a treia oarã.

Acum sunt un om în amurg.
Pieri din juru-mi, viclean bancher,
N-am ce sa mai fac cu aurul tãu,
Aurul n-are trecere în cer.

Fiece zi are amurg,
Fiece zi are ºi zori.
Toamna via e plinã de struguri,
Primavara numai de flori.

Acum sunt un om în amurg,
Ora amiezii a fost dulce, dulce.
În cuibul ei din fulgi de zãpadã,
Luna s-a dus sã se culce.

 

Syndicate content