Man at Sunset

Arnold Johnston Dona Roşu  | 

Re-Size Text: A A A A Comment

RSS blog print

english translation

Man at Sunset

       “Om în Amurg”

Now I’m a man at sunset,
Run back among your mountains, doe,
I wish no more to kiss your . . .
. . . . . . . . . .

 

original Romanian poem

Om În Amurg

Acum sunt un om în amurg,
Fugi în munþii tãi, cãprioarã,
Nu mai râvnesc sã-þi sãrut buzele
A doua oarã, a treia oarã.

Acum sunt un om în amurg.
Pieri din juru-mi, viclean bancher,
N-am ce sa mai fac cu aurul tãu,
Aurul n-are trecere în cer.

Fiece zi are amurg,
Fiece zi are ºi zori.
Toamna via e plinã de struguri,
Primavara numai de flori.

Acum sunt un om în amurg,
Ora amiezii a fost dulce, dulce.
În cuibul ei din fulgi de zãpadã,
Luna s-a dus sã se culce.