The Fourth Horse

Arnold Johnston Dona Roşu  | 

Re-Size Text: A A A A Comment

RSS blog print

english translation

The Fourth Horse

       “Al Patrulea Cal”

 

When I was a lad I rode
A white horse, like St. George.
The horse had no wings, and I no arrow,
But just like St. George I . . .
. . . . . . . . . .

 

original Romanian poem

Al Patrulea Cal

Băieţandru fiind călare umblam,
Pe un cal alb, ca al Sfântului Gheorghe.
Calul n-avea aripi, eu n-aveam suliţă,
Dar ucideam balauri verzi ca Sfântul Gheorghe.
Întocmai ca Sfântul Gheorghe ucideam balauri.

Când mi-a mijit mustaţa, călare prin lume
Pe un cal porumbac mă plimbam.
Calul n-avea aripi, eu n-aveam aripi,
Dar săream amândoi peste munţi,
Peste ape . . . Tineri! . . . Tineri eram! . . .

Mai târziu am umblat pe-un cal murg.
Cum îi mai scăpărau potcoavele!...
Vino, fată ochioasă, spuneam
Femeilor oacheşe ce le’ntâlneam,
Calul meu are şeaua de aur.

Acum stau lângă drum, aştept lângă drum
Să-mi vină al patrulea cal.
Cum va fi al patrulea cal?
Aripi va avea al patrulea cal,
Negru va fi al patrulea cal . . .
Negru . . . Negru ca smoala . . .